neoforum.grΌλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Νέα της Εταιρίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ Μαρ 26, 2009 4:13 am 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τετ Μαρ 25, 2009 11:31 pm
Δημοσιεύσεις: 1752
Σε αυτό το topic μπορείτε να γράφετε οποιοδήποτε νέο σχετικό με την Εταιρία.


Κορυφή
 Προφίλ  
 

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Νέα της Εταιρίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ Αύγ 06, 2009 11:10 am 
Χωρίς σύνδεση
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Πέμ Μαρ 26, 2009 12:31 am
Δημοσιεύσεις: 3082
Παρακάτω είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΑΛΑΠΙΣ για την ΑΜΚ

Από : http://www.ase.gr/content/gr/Announceme ... _id=103968


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ ‘Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Η ALAPIS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ €451,1 εκ.

Στην Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009 – η Alapis Α.Ε. («Alapis» ή «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 5η Αυγούστου, 2009, το Διοικητικό Συμβούλιό της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 294.180.066 με την καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 980.600.220 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης.

Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να εγγραφεί για μία (1) νέα μετοχή προς μία (1) παλαιά και με τιμή διάθεσης Ευρώ 0,46 για κάθε μία νέα μετοχή. Επιπλέον, όσοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα δικαιούνται να εγγραφούν για επιπλέον αριθμό νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης (δικαίωμα προεγγραφής). Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν ανέρχονται σε περίπου €451,1 εκ..

Η Εταιρία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά ποσά που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την πραγματοποίηση στοχευμένων εξαγορών εταιριών και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξή της στις αγορές της Ελλάδος και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της υγείας.

Η Alapis ενημερώθηκε ότι η Lamda Partners L.P., που λειτουργεί ως ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund), δεσμεύτηκε ανέκκλητα να συμμετάσχει στην αύξηση επενδύοντας μέσω εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών της το ποσό των περίπου €90,2 εκ. προκειμένου να ασκήσει 196.120.044 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% των νέων κοινών μετοχών, αποκτώντας αυτά τα δικαιώματα από τον Δρ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ή/και από την χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης, η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι ο Δρ. Λαυρεντιάδης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ομορρύθμου εταίρου (general partner) της Lamda Partners L.P.

Σχήμα διεθνών οίκων, το οποίο απαρτίζεται από την ABN AMRO, την BofA Merrill Lynch, την BNP PARIBAS, την Deutsche Bank AG London Branch και την Jefferies έχει συμφωνήσει να καλύψει ή να εξεύρει επενδυτές για την κάλυψη των νέων μετοχών που δεν θα έχουν καλυφθεί κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.

Το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας που θα συνταχθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει την αύξηση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την επιφύλαξη της έγκαιρης λήψης όλων των κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λήφθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της από 29 Σεπτεμβρίου Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alapis.


06 Αυγούστου2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σε συμμόρφωση με την από 05.08.2009 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την Εταιρία, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3340/2005 και 3556/2007, των υπό στοιχεία 3/3472005 και 5/204/2000 αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν συνιστούν και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως δημόσια προσφορά ή διαφήμιση των νέων μετοχών ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την απόκτηση των εν λόγω μετοχών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 3401/2005. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση για την απόκτηση ή διάθεση αυτών των μετοχών θα πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας για την διάθεσή τους με δημόσια προσφορά και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με το Ν. 3401/2005.

Η παρούσα ανακοίνωση απαγορεύεται να δημοσιευθεί ή να διανεμηθεί, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στης οποίας την επικράτεια η προσφορά ή/και η πρόσκληση για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρίας δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στης οποίας την επικράτεια η προσφορά ή/και η πρόσκληση για απόκτηση των εν λόγω μετοχών δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει και δεν πρόκειται να λάβουν έγκριση στις χώρες που αναφέρονται ανωτέρω και καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν πραγματοποιείται στις εν λόγω χώρες.

_________________
Oι απόψεις μου και οι γνώμες μου δεν αποτελούν προτροπές ή συστάσεις για αγορά , πώληση ή διακράτηση μετοχών, ομολόγων, παραγώγων και νομισμάτων.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbb2.gr